Noticias

Pre-assemblea territorial 2019

VEGAP

Celebració de la PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al proper dia 20 de juny de 2019 a les 17:00 hores en primera convocatòria i EN SEGONA CONVOCATÒRIA que es celebrarà el dia 20 DE JUNY DE 2019 a les 18:00 hores a la Fundació Antoni Tàpies al carrer Aragó, 255 de Barcelona.

La mateixa es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1r    Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió de l’exercici anterior.

2n   Examen i aprovació, en el seu cas, de l’Informe de Transparència.

3r    Aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts de VEGAP: 1, 10, 4, 11, 12, 13, 30, 36, 37, 41, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64 y 70.

4t    Aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació del Reglament de Repartiment de VEGAP, per a la seva adaptació a la nova normativa legal.

5è    Ratificació, si escau, de la proposta de Reglament de Vot a través de la Plataforma Electrònica aprovat pel Consell d’Administració.

6è   Qüestions específiques de l’àmbit català.

7è   Precs i preguntes.

Us esperem.

Noticias relacionadas

Scroll Up

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?

Compartir: