Noticias

Pre-assemblea territorial 2019

VEGAP

Celebració de la PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al proper dia 20 de juny de 2019 a les 17:00 hores en primera convocatòria i EN SEGONA CONVOCATÒRIA que es celebrarà el dia 20 DE JUNY DE 2019 a les 18:00 hores a la Fundació Antoni Tàpies al carrer Aragó, 255 de Barcelona.

La mateixa es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1r    Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió de l’exercici anterior.

2n   Examen i aprovació, en el seu cas, de l’Informe de Transparència.

3r    Aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts de VEGAP: 1, 10, 4, 11, 12, 13, 30, 36, 37, 41, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64 y 70.

4t    Aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació del Reglament de Repartiment de VEGAP, per a la seva adaptació a la nova normativa legal.

5è    Ratificació, si escau, de la proposta de Reglament de Vot a través de la Plataforma Electrònica aprovat pel Consell d’Administració.

6è   Qüestions específiques de l’àmbit català.

7è   Precs i preguntes.

Us esperem.

Noticias relacionadas

Noticia

VEGAP en el Parlamento Europeo

El pasado 31 de enero, el Director General de VEGAP, Javier Gutiérrez Vicén participó en la mesa redonda organizada por Ibán García del Blanco, diputado del Parlamento Europeo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y coordinador de la Comisión Especial de Inteligencia Artificial en el Parlamento Europeo en Bruselas

Seguir leyendo

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?