Noticias

RECORDATORI

PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L'ENTITAT

Celebració de la PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al proper dia 7 de juny de 2016 a les 17:00 hores en primera convocatòria i EN SEGONA CONVOCATÒRIA a les 18:00 hores a la Fundació Antoni Tàpies al carrer Aragó, 255 de Barcelona.

 La mateixa es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

 ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria, el Balanç i  els Comptes de l’exercici anterior.

2. Comunicació sobre l’elecció dels Membres de la Comissió de Control Econòmico-Financer per als comptes de l’exercici 2016.

(Els socis que desitgin presentar-se com a candidats a la Comissió de Control Econòmico-Financer, hauran de comunicar-ho a la Secretaria del Consell d’Administració no més tard del 1 de juny de 2016 a les 17 hores. Al venciment d’aquest  termini, el Secretari del Consell d’Administració procedirà  a comunicar als socis les candidatures presentades així com, en el seu cas, els respectius programes de cada candidatura).

3. Aprovació, en el seu cas, de la modificació dels següents articles dels Estatuts de VEGAP: articles 4.2 (s’afegeix una nova lletra I); 5.E); 8.3.d); 11,   primer,  A)i E), 12.6, 36.F) i G), 40, 41.G) i Ñ), 52.3.F, 54.B), 55, 56 i 69).

4. Aprovació, en el seu cas, de la modificació del Reglament de Repartiment de VEGAP.

5. Qüestions especifiques que afecten a l’àmbit català.

6. Precs i preguntes.

Us esperem.

Noticias relacionadas

Scroll Up

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?

Compartir: